Disclaimer voor Elmarco.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Elmarco.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Elmarco.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elmarco.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom, almede het auteursrecht en copyright berust bij Elmarco.nl in de persoon van M.W.B. (Marco) Scharrenberg, Van Walchrenstraat 7, 6871JZ  RENKUM, Geboren: 10-09-1970 te Renkum.

Aansprakelijkheid
Elmarco.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of leed door teksten en of afbeeldingen die op elmarco.nl gepubliceerd zijn.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Elmarco.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Overige bepalingen
Elmarco.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Elmarco.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Elmarco.nl op deze pagina.